Disclaimer/gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website (COVERUPYC.NL) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze site te gebruiken, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.  

Gebruik van informatie
COVERUP Y.C.  streeft ernaar te allen tijde nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verstrekken. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is verzameld, heeft COVERUP Y.C.  niet wat betreft de volledigheid, nauwkeurigheid of tijdigheid van de informatie.  De juridische informatie op deze site is van algemene aard en kan niet worden vervangen door juridisch advies. Er kan geen recht op informatie bestaan. COVERUP Y.C.  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website of voor het niet goed functioneren van de website.  Door informatie te verzenden en ontvangen via de Website of per e-mail, COVERUP YC en de gebruiker van de Website.

E-mail
Coverupjc@gmail.com  garandeert niet dat e-mails die eraan worden verzonden, tijdig zullen worden ontvangen of verwerkt, omdat de tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.  Ook kan de beveiliging van e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd vanwege de bijbehorende beveiligingsrisico's.  Ga verder via COVERUP Y.C zonder codering of wachtwoordbeveiliging om te voldoen, aanvaardt u dat risico.  

Intellectuele eigendomsrechten COVERUP Y.C.  
Alle publicaties en uitdrukkingen worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.  behalve voor persoonlijk en niet commericeel gebruik., mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat COVERUP Y.C. vooraf daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.